Førstehjælp øger overlevelsen for hjertestop i forbindelse med sport

Opdaterede retningslinjer 14. juni 2021
June 10, 2021
Opdaterede retningslinjer 05. august 2021
August 5, 2021
 

Mere end 5000 mennesker i Danmark får hvert år hjertestop, og for omkring 125 af dem er det mens, de er i gang med at motionere, at hjertet svigter. At det foregår i forbindelse med sport, har stor betydning for chancen for at overleve.
Sandsynlighed for at være i live 30 dage efter hjertestoppet syvdobles nemlig, hvis det sker i forbindelse med sport. Og ved holdsport såsom fodbold, håndbold og lignende er sandsynligheden over 20 gange så stor. Det viser et igangværende studie i det Præhospitale Center i Region Sjælland der er omtalt på regionens hjemmeside.

- Hjertestop i forbindelse med sport har en markant bedre overlevelse sammenlignet med hjertestop der ikke er relateret til sport. 80% af sportshjertestop er bevidnede og dette betyder at førstehjælpere træder til og giver hjertelungeredning inden ambulancens ankomst hos næsten 90%.
I over en tredjedel af tilfældene benyttes en hjertestarter, hvilket er signifikant hyppigere end ved ikke sportsrelaterede hjertestop. Samlet kan man således se den positive effekt, og dermed vigtigheden af, at mange danskere træder til og yder livreddende førstehjælp siger læge Signe Wolthers, der er en af forskerne bag studiet til Dansk Førstehjælpsråd.

Danskerne er gode til at redde liv
Ved at gennemgå data for alle hjertestop i Danmark uden for hospitalerne i perioden 2016-2019 har forskerne nemlig fundet ud af, at 4 ud af 5 hjertestop i forbindelse med sport overværes af en anden.
Forskerne kan også se, at omgivelserne er gode til at træde til, når der er brug for det. I 9 ud af 10 hjertestop i forbindelse med sport gives der hjerte-lunge-redning.
Signe Wolthers peger på, at der i Danmark generelt er gode vilkår for at overleve hjertestop i forbindelse med sport, da mange danskere har godt styr på, hvordan man giver hjerte-lunge-redning. Og så er det også en faktor, at der er mange hjertestartere rundt omkring i det offentlige rum.

- Generelt har vi i Danmark et stort vidensniveau omkring, hvad vi skal gøre i de situationer, hvor andres liv er i fare. Men der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi holder det ved lige og sørger for, at fremtidige generationer også har styr på, hvordan man hjælper en borger, der har brug for livreddende hjælp, siger hun.

Studiet bygger på data fra Dansk Hjertestopregister, og resultaterne ventes endelig publiceret senere i år.

Dansk Førstehjælpsråd opfordrer alle til, at gennemgå et førstehjælpskursus og holde deres viden vedlige.
- Vi kan se, at førstehjælpskurser med hands-on træning giver en sikkerhed og en tryghed siger Thomas Egesborg Pedersen, der er formand for Dansk Førstehjælpsråd. Mange tror, at man ved at se en kort introduktion eller tage et on-linekursus kan lære livreddende førstehjælp, men førstehjælp er et håndværk - og et håndværk skal trænes og holdes vedlige.