Redegørelse for nedbrud

Retningslinjer for genoplivning af børn
September 30, 2021
Samarbejdsaftale med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
November 1, 2021
 
Dansk Førstehjælpsråds kursusbevissystem har nu i to omgange været utilgængeligt, nemlig i weekenden den 24. - 25. september og senest den 22. - 24 oktober.

Leverandøren er blevet fusioneret med en større koncern. Det har betydet, at denne koncerns interne IT-afdeling har overtaget ansvaret for de servere som hoster Dansk Førstehjælpsråds løsning.
I forbindelse med et rutinemæssigt servicevindue fredag aften, så er de servere som hoster Dansk Førstehjælpsråds ikke genstartet. Efter første hændelse den 25. september, fik rådet lovning på, at der ville blive opsat en alarm så det ikke skete igen. Desværre, så skete det igen i denne weekend.

Det er vigtigt at pointere, at der ikke er sket noget brud på datasikkerheden og at der ikke har været læk af oplysninger.

Dansk Førstehjælpsråd haft et møde med leverandøren hvor de har redegjort for ovenstående. De fortæller desuden, at de nu hjemtager servicevinduerne på serverene således, at der ikke længere laves service på dem om fredagen.

Dansk Førstehjælpsråd er tilfreds med denne handling, men har desuden fremsat følgende krav til leverandøren:
- Et telefonnummer på en person i koncernen som vi kan kontakte i tilfælde af nedbrud i weekenden
- At leverandøren overholder kontraktens bestemmelser om, at servicevinduer varsles en uge i forvejen og kun foretages mellem 00.00 – 06.00
- At oppetiden opgøres frem til foreløbig 31. januar 2022. Kontrakten indeholder bestemmelser om bestemte oppetider og bestemmelser om bod som kan pålægges leverandøren, hvis de ikke overholdes.

Det hidtil gode samarbejde med leverandøren forsætter dog. Således forventer vi senest ved årets udgang, at kunne lancere en opdateret version af kursusbevissystemet hvor flere af processerne er blevet forenklet og både instruktører og organisationer får endnu flere muligheder.