Samarbejdsaftale med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Redegørelse for nedbrud
October 26, 2021
Version 2 af kursusbevissystemet lanceres
November 5, 2021
 

Dansk Førstehjælpsråd har indgået en samarbejdsaftale med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Det betyder at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fremover vil kunne gennemføre rådets førstehjælpsuddannelser i eget regi og udstede kursusbeviser med politikredsens navn og logo.

Politikredsen vil nu udstede beviser til de civile medarbejdere som hvert år deltager i førstehjælpskurser som afholdes af politiets instruktører. En sidegevinst er, at det bliver lettere for politikredsen, at få et overblik over hvilke instruktører der er tilknyttet og hvornår de skal på vedligeholdelsesuddannelse.
Politiet i hele landet har et stort antal førstehjælpsinstruktører som er uddannet og vedligeholdt af Dansk Førstehjælpsråd medlemsorganisationer, men som ofte ikke er tilknyttet nogen organisation.

Dansk Førstehjælpsråds formand, Thomas Egesborg Pedersen, er glad for den nye aftale. - Det er positivt at Sydsjællands og Lolland-Falsters politi indgår en samarbejdsaftale med førstehjælpsrådet, udtaler han.
- Politiet har mange civile medarbejdere, og med den nye aftale får de nu et bevis når de har været på kursus, noget de ikke har haft mulighed for før. For førstehjælpsrådet betyder det, at medarbejderne nu tæller med i statistikken over hvor mange der har deltaget på rådets førstehjælpsuddannelser.
Jeg vil derfor opfordre de øvrige politikredse til, at følge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis eksempel, slutter han.