Genindførelse af retningslinjer 29. november 2021

Coronapas og førstehjælpskurser
November 10, 2021
Nye retningslinjer 19. december 2021
December 18, 2021
 
Dansk Førstehjælpsråds corona-arbejdsgruppe har den 25. november drøftet sundhedsmyndighedernes genindførsel af coronapas flere steder. Det betyder, at rådet igen har udsendt retningslinjer som har virkning fra den 29. november.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at indførelsen af coronapas i liberale erhverv, omfatter dele af førstehjælpskurserne. Hvis du afholder et kursus som liberalt erhverv, dvs. at det f.eks. er på en køreskole eller det er et kursus for foreninger hvor du ikke selv er medlem, eller et kursus som du afholder for enkeltpersoner, så vil det som hovedregel være liberalt erhverv.

På skoler, uddannelsesinstitutioner og andre steder hvor der kommer krav om coronapas, så er det institutionens ansvar, at kontrollere coronapas.

De retningslinjer som gælder fra den 29. november, kan findes her.


Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.


Dansk Førstehjælpsråd, 26. november 2021