Ændringer i uddannelsesplaner

Nye retningslinjer 19. december 2021
December 18, 2021
Julelukket i sekretariatet
December 21, 2021
 
Dansk Førstehjælpsråd har, på sit seneste møde, vedtaget ændringer i følgende uddannelsesplaner:

- Førstehjælp ved hjertestop

- Basal førstehjælp til børn

- Opdateringsuddannelse førstehjælp ved hjertestop

- Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp

Ændringerne består i, at det nu er præciseret, hvornår man skal tilkalde hjælp hvis en person har et fremmedlegeme i luftvejen.
Ændringerne skal implementeres i undervisningen snarest.

Der er også ændringer i tilvalgsuddannelsen Førstehjælp ved blødninger og Særtillæg 3 - Livstruende blødninger. Her er ændringerne af en mere gennemgribende karakter:
- Begrebet Massive blødninger indføres samt en definition på, hvornår en blødning er en massiv blødning.
- ABC-algoritmen ændres, så den nu ved blødninger hedder MABC.
- Træning med præfabrikerede tourniquets bliver obligatorisk.

Til gengæld, så udgår improviserede tourniquet (knebelpres).

Da ændringerne er af en mere vidtgående karakter og bl.a. indebærer, at instruktørerne skal have indkøbt trænings-tourniquet og ændret deres undervisning, så er der en implementeringsperiode frem til 31. december 2022. I den tid vil det være tilladt, både at undervise efter den "gamle" uddannelsesplan og efter den nye.

Uddannelsesplanerne skal rekvireres gennem den organisation hvor du har dit virke som instruktør.