Norsk undersøgelse om kvaliteten af førstehjælp inden ambulancens ankomst

Påskelukket i sekretariatet
March 31, 2023
Version 3 af Kursusbevissystemet er online!
June 1, 2023
 
Tilskuere der først ankommer til ulykker med alvorlige skader, rådes til at starte førstehjælp, mens de venter på professionel hjælp. Hvordan er kvaliteten af den førstehjælp som tilfældige på stedet yder? Hvilken effekt har førstehjælp på, hvordan patienten har det?
Det er spørgsmål som en gruppe norske forskere har stillet sig selv. I dag er der kun meget begrænset klinisk viden om effekten af førstehjælpstiltag udover HLR og defibrillering, det skriver Nasjonal Kompetansetjeneste For Traumatologi på deres hjemmeside.

Til brug for deres undersøgelse var de derfor nødt til at udvikle et værktøj. Det blev First Aid Quality Assessment (FAQA) værktøjet hvor ambulancepersonale simpelt kunne score den førstehjælp der var ydet inden ambulancen kom frem.
Fire livreddende førstehjælpsforanstaltninger er inkluderet i FAQA-værktøjet: åben luftvej, blødningsstandsning, stabilt sideleje og forebyggelse af hypotermi. Disse fire tiltag er centrale i førstehjælpstræningen (ABC-princippet), og de kan samtidig være livreddende for patienten. Et af målene, med udviklingen af værktøjet, var at gøre det kort og nemt for ambulancepersonale at udfylde.
Man valgte derfor kun at inddrage disse fire tiltag, selvom førstehjælp også omfatter flere. I værktøjet svarer ambulancens personale på, hvilke af de fire tiltag der er gennemført, eller om nogen af tiltagene faktisk ikke var nødvendige. Kvaliteten af de gennemførte tiltag er scoret fra 1 (dårligst) til 5 (bedst).

Ambulancepersonale, der kommer først til ulykker, er i en unik position til at vurdere den førstehjælp der er ydet inden deres ankomst. De har et godt kendskab til akutmedicin og er de første fagfolk på ulykkesstedet. Tanken var, at de ved hjælp af simple scoringer kunne vurdere, hvad tilskuere havde lavet, inden ambulancen nåede frem. Denne indsigt er vigtig for forskningen i førstehjælpskompetencer, både om effekten af selve førstehjælpen og effekten af kurser og træning.
Tidligere forskning tyder på, at offentlig førstehjælp til tilskadekomne patienter kan forbedre overlevelsen, men der er brug for mere viden. For at kunne sige noget om den førstehjælp, der ydes af offentligheden, er man nødt til at udvikle en måde at evaluere, hvordan førstehjælp ydes. Forskernes ambition var at skabe et værktøj til at finde den tilsvarende effekt af offentlighedens førstehjælp til skader og overlevelse.

I undersøgelsen fandt man ud af, at FAQA-værktøjet er et pålideligt og anvendeligt værktøj i forskning, hvor ambulancepersonale skal vurdere den førstehjælp, der ydes af offentligheden. Det kan bruges til at finde ud af mere om forholdet mellem førstehjælp ydet af tilskuere og resultater for tilskadekomne patienter. Håbet er, at værktøjet kan også være første skridt på vejen mod et kommende førstehjælpsregister, hvor man kan overvåge og forbedre offentlighedens førstehjælp til tilskadekomne.

Hele undersøgelsen kan læses her (på engelsk): Assessing bystander first aid: development and validation of a First Aid Quality Assessment (FAQA) tool


Dansk Førstehjælpsråd, 06. maj 2023