Ny sekretariatsleder i Dansk Førstehjælpsråd

Sekretariatet er lukket fra 31. oktober til 3. november
October 26, 2023
Nye uddannelser i Dansk Førstehjælpsråd
November 10, 2023
 
Den 1. november starter Vibeke Rieneck som sekretariatsleder i Dansk Førstehjælpsråd, hvor hun skal udforme og drive projekter, der kan bringe førstehjælp ud til endnu flere borgere i hele Danmark. Udviklingsprojekter - og det at bringe parter sammen om et fælles mål - har været en rød tråd i Vibekes arbejdsliv.
Senest i handicaporganisationen LOBPA, hvor hun har været kommunikationschef og har ledet projekter med pulje- og legatmidler.

"Jeg kommer fra et område, hvor førstehjælpskurset ikke altid er på plads, og det kan jo have konsekvenser, som kunne have været undgået. Det er på denne baggrund, at det står helt klart for mig, at her er noget at kæmpe for. Der er nogle skridt at gå, inden førstehjælpskurser indgår naturligt alle de steder, hvor vi er sammen i fællesskaber, hvad enten det er på en arbejdsplads, i en skole eller i en forening.
Jeg glæder mig meget til at starte i mit nye arbejde, og jeg håber at få mulighed for at komme til at lære mange af jer, der arbejder med førstehjælp at kende, så jeg kan høre om jeres erfaringer" siger Vibeke Rieneck.

Vibeke har ud over LOBPA også projektledererfaring fra tidligere stillinger i DUOS, BDO og Komponent, hvor hun har samarbejdet med myndigheder, foreninger og virksomheder.

Rådets formand, Thomas Egesborg Pedersen udtaler "Med ansættelsen af Vibeke styrker vi Dansk Førstehjælpsråd. Vi får nu mulighed for at nå ud til endnu flere borgere i Danmark således, at flere får viden om førstehjælp. Vibeke imponerede os til jobsamtalen med hendes mange idéer og hendes visioner for førstehjælpssagen i Danmark".
Vibeke deltager som hendes første arbejdsopgave på ERC's kongres i Barcelona. Her får hun lejlighed til, at møde de fleste organisationer under rådet samt samarbejdspartnere fra ind- og udland.

Dansk Førstehjælpsråd, 31. oktober 2023