Generalforsamling 2024

Idrættens førstehjælpsdage
February 16, 2024
Invitation til webinar
March 25, 2024
 
E-læring, nordisk samarbejde, mere kvalitet i førstehjælpsundervisningen på erhvervsskolerne - og masser af nyttig vidensdeling på tværs af Danmarks store førstehjælpsorganisationer. Det var nogle af overskrifterne fra årets generalforsamling i Dansk Førstehjælpsråd den 5. marts, hvor det 126. rådsmøde fulgte lige efter.

Her kommer vores formand, Thomas Egesborg Pedersens beretning i den korte form:

En række funktionaliteter er opgraderet i vores kursussystem. Bl.a. er det blevet lettere at fremsøge kursister, og sprogunderstøttelsen på grønlandsk, færøsk og engelsk er optimeret.

I 2023 støttede vi op om et borgerforslag om, at alle medarbejdere i pasningstilbud, skoler og fritidsordninger skal have et førstehjælpskursus. Et helt oplagt forslag, som desværre ikke kom videre på grund af for få underskrifter.

Børne- og Undervisningsministeriet, Danske Erhvervsskoler og -gymnasier og Danske SOSU-skoler udgør sammen med Dansk Førstehjælpsråd en arbejdsgruppe, der i 2023 tog fat på at styrke kvaliteten i førstehjælpsundervisningen på erhvervsskolerne. Gruppen arbejder videre, og ambitionen er at komme i mål her i 2024.

I 2023 er vi kommet tættere på vores norske søsterorganisation – Norsk Førstehjælpsråd. Samarbejdet giver et vigtigt udsyn, og her er god inspiration at hente ikke mindst fra den nationale førstehjælpsstrategi ’Sammen redder vi liv’, der bringer førstehjælp ud til befolkningen ud fra et livscyklusperspektiv.

I slutningen af 2023 ansatte rådet en sekretariatsleder, som i første række har fokus på at skaffe midler til udviklingsprojekter. Projekterne skal gøre det naturligt at genbesøge førstehjælpskurser gennem hele livet, så en kompetent civilbefolkning kan understøtte vores samfund bedst muligt.

Vores uddannelsesudvalg har i 2023 haft e-læring på dagsordenen. E-læring er nu ikke længere kun appetitvækkere på førstehjælpskurser med fysisk fremmøde men også kurser i egen ret. E-læringen vil give førstehjælp en stor digital rækkevidde og er et vigtigt træk i forhold til at nå ud til nye grupper i befolkningen.

Tak til alle omkring os for at stå sammen om førstehjælp!