Førstehjælp i Danmark

Dansk Førstehjælpsråd


Dansk Førstehjælpsråd er stiftet i 1999 for at udbrede kendskabet til førstehjælp og for at planlægge og sikre en høj kvalitet i kompetencegivende førstehjælpsuddannelser.

Dansk Førstehjælpsråd i tal:
Udstedte kursusbeviser årligt:
2016: 226.715
2017: 250.849
2018: 234.480
2019: 239.160
2020: 186.390
2021: 203.903
2022: 258.761
Antal registrerede instruktører: ca. 4.500
Medlemsorganisationer: 7
Samarbejdsorganisationer: 8

Rådet er en paraplyorganisation for nogle af de største førstehjælpsorganisationer og –udbydere i Danmark. Desuden er der indgået samarbejdsaftaler med en række organisationer der kan udbyde og afholde Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser.
Rådet er registreret som forening og dets drift finansieres gennem en afgift på udstedte kursusbeviser

Gennem kontakt med bl.a. myndigheder arbejder rådet for at udbrede kendskabet til førstehjælp og for at planlægge og sikre en høj kvalitet i kompetencegivende førstehjælpsuddannelser. Således er det rådets uddannelser der afvikles på erhvervsuddannelserne, ligesom det er rådets uddannelser der skal gennemgås i forbindelse med førstegangserhvervelse af kørekort.

Førstehjælpsinstruktører kan blive registreret ved Dansk Førstehjælpsråd gennem rådets medlemsorganisationer og gennem de organisationer der er indgået samarbejdsaftaler med. Kun instruktører der er registreret ved Dansk Førstehjælpsråd kan udstede rådets elektroniske kursusbeviser der er kompetencegivende i forbindelse med for eksempel kørekort eller erhvervsuddannelser.Registrering som instruktør forudsætter at man har gennemført Dansk Førstehjælpsråds instruktøruddannelse.

Rådets logo

Dansk Førstehjælpsråds logo har baggrund i hændernes symbolik om omsorg, medmenneskelighed og hjælpsomhed samt den positive tilgangsvinkel. Logoet er valgt af rådet efter gode råd og vejledning af reklamebureauet Halbye Kaag JWT.

Det er ikke tilladt for andre end Dansk Førstehjælpsråd, at anvende logoet, uden forudgående tilladelse.