Godkendte førstehjælpsbøger og e-læring

Godkendelse af førstehjælpsbøger og e-læring
For at en førstehjælpsbog eller e-læring må bruges på en af Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser, skal bogen eller e-læringen være godkendt af rådet.
I rådets uddannelsesplaner hedder det: "Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser. Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger."

Nedenstående bøger er alle godkendt af Dansk Førstehjælpsråd til brug på dets uddannelser:
Godkendte førstehjælpsbøger
Dansk Folkehjælp
Førstehjælp for alle – november 2021

Falck
Førstehjælpsbogen - april 2022

Falck Færdselsrelateret førstehjælpshæfte – 2017

Falck Førstehjælp ved hjertestop – august 2019

First Aid-Red Liv
Lær genoplivning med AED (hjertestarter) - 2017

Forsvaret
Førstehjælpens ABC – januar 2018

Helpan
Lær Førstehjælp til voksne og børn – 2022

Lær Færdselsrelateret Førstehjælp – 2022

Lær Førstehjælp for voksne med ansvar for børn – 2022

Lær Førstehjælp ved hjertestop – 2022

Medidyne
Lær førstehjælp – august 2019

Tur Forlag
Håndbogen i førstehjælp - 10. udgave, 2022

Håndbogen i færdselsrelateret førstehjælp - Bil, mc, traktor og unge knallertførere - maj 2020

Reyði Krossur Føroya
Fyrstahjálp – 2021

Røde Kors
Førstehjælp – 2022

Førstehjælp til børn - 2022

Midlertidigt godkendte førstehjælpsbøger


Der er i øjeblikket ingen midlertidigt godkendte førstehjælpsbøger

Godkendt e-læring


Easypiecy E-learning Førstehjælp

Listen er revideret den 4. april 2024

Link til Dansk Førstehjælpsråds Retningslinjer for anbefaling af førstehjælpsbøger