Instruktører

Om rådet

Dansk Førstehjælpsråd er en paraplyorganisation for de kursusafviklende førstehjælpsorganisationer i Rigsfællesskabet. Vi udvikler kompetencegivende førstehjælpsuddannelser for statslige og regionale myndigheder - samt for private fællesskaber eller organisationer.

Uddannelserne er opbygget med kvalitetskrav til både underviser, form, indhold og undervisningsmaterialer. Kun instruktører der er registreret ved Dansk Førstehjælpsråd, må udstede rådets kompetencegivende beviser.

For at blive instruktør

For at blive en instruktør der er registreret ved rådet, er der nogle formalia der skal opfyldes:

- Du skal have gennemgået en instruktøruddannelse ved en af rådets medlemsorganisationer.

- Du skal være tilknyttet en af rådets medlems- eller samarbejdsorganisationer.

- Du skal minimum hvert 5. år have vedligeholdt din uddannelse på en instruktørvedligeholdesesuddannelse.

- Du skal kunne fremvise bevis for både instruktøruddannelse og seneste vedligeholdelsesuddannelse.

- Der skal være fuldt CPR-nummer (DDMMÅÅ-XXXX) på dit instruktørbevis og dit vedligeholdelsesbevis.

- Du skal godkende rådets retningslinjer for instruktører. Det sker elektronisk i kursusbevissystemet.

De enkelte organisationer kan desuden indgå aftaler med deres instruktører, der er mere vidtgående end rådets normale retningslinjer.
For at bibeholde instruktørkompetencen
For at bibeholde din instruktørkompetence, er der nogle ting der skal overholdes:

- Du skal være tilknyttet en af rådets medlems- eller samarbejdsorganisationer.

- Du skal overholde uddannelsesplanerne. Både med hensyn til angivet tid, undervisningsmaterialer og andre krav der fremgår af planerne.

- Der skal udstedes Dansk Førstehjælpsråds bevis til alle kursister der opfylder kompetencekravene.

- Du skal minimum hvert 5. år deltage på vedligeholdelsesuddannelse.

- Du skal fremsende bevis for vedligeholdelsesuddannelse til den organisation du er tilknyttet. Beviset skal indeholde fuldt CPR-nummer (DDMMÅÅ-XXXX).

- Du skal søge om dispensation rettidigt hvis du er forhindret i at deltage i en vedligeholdelsesuddannelse. Du kan se hvilke årsager der giver anledning til dispensation i §4 i retningslinjer for instruktører.

De enkelte organisationer kan opsætte skærpede krav i forhold til ovennævnte.