Instruktøruddannelse

Forudsætninger for instruktøruddannelse

Forudsætningerne for optagelse på på instruktøruddannelsen er formelle pædagogiske forudsætninger og forudgående deltagelse på et førstehjælpskursus.

De uddannende organisationer kan derudover opstille egne krav om at du tilhører bestemte målgrupper, er ansat i eller på anden måde tilknyttet organisationen eller lignende.

Pædagogisk uddannelse

For at have den nødvendige undervisningsmæssige baggrund inden påbegyndelse af et førstehjælpsinstruktørkursus i regi af Dansk Førstehjælpsråd, skal du have de fornødne pædagogiske forudsætninger for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Det kan eksempelvis være i kraft af et alment voksenpædagogisk grundkursus, et pædagogikum, en læreruddannelse eller anden formel uddannelse, der sætter dig i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Flere af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer tilbyder kurser der ligeledes sætter dig i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Førstehjælpsuddannelse

For at have den nødvendige førstehjælpsfaglige baggrund inden påbegyndelse af et førstehjælpsinstruktørkursus i regi af Dansk Førstehjælpsråd, skal du inden for de sidste to år have gennemført en førstehjælpsuddannelse.Uddannelsen skal som minimum være rådets 12-timers uddannelse, Førstehjælper med særligt ansvar.

Førstehjælpskurset kan gennemføres hos de fleste af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer eller samarbejdspartnere.

Gennemførelse af uddannelsen

Uddannelsen til instruktør har en varighed af 10 dage (minimum 74 timer ekskl. forberedelse) og gennemføres oftest som internatkursus. Uddannelsen afsluttes med en eksamen hvor en ekstern censor er tilstede

Instruktøruddannelsen kan gennemføres hos Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer. Enkelte organisationer gennemfører dog kun instruktøruddannelser for egne medarbejdere/eget personel

Efterfølgende optagelse på Dansk Førstehjælpsråds liste over registrerede instruktører, kræver tilknytning til en eller flere af rådets medlems- eller samarbejdsorganisationer

Du kan se en liste over rådets medlemsorganisationer her.