Korte kurser

Korte førstehjælpskurser

De korte førstehjælpskurser er Dansk Førstehjælpsråds tilbud til personer eller målgrupper, som ikke ønsker en længere førstehjælpsuddannelse, eller hvor det af forskellige årsager ikke er muligt for dem.
De korte kurser giver viden om eller kompetencer i enkelte emner
Skærmbillede 2023-11-10 124657

Basal genoplivning med hjertestarter

Det korte kursus giver handlekompetencer ved hjertestop og i brug af hjertestarter.
Bemærk: Ovenstående er det eneste indhold på kurset.
Varighed 120 minutter.

E-læring: Introduktion til genoplivning

E-læringen giver teoretisk viden om en række emner, f.eks. hjertestop, lejring i sideleje, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen og symptomer på blodprop i hjertet og stroke.
Forventet varighed 45-60 minutter.
Skærmbillede 2023-11-10 124840

Blended learning: Praktisk del af introduktion til genoplivning

Dette modul kan tages efter at man har gennemført e-læringsmodulet. På dette kursus øver man de ting der er gennemgået teoretisk.
Varighed 120 minutter.