Om kursusbeviser

Dansk Førstehjælpsråds kursusbeviser

Elektroniske kursusbeviser


Dansk Førstehjælpsråds medlems- og samarbejdsorganisationer har siden maj 2015 kunnet udstede elektroniske kursusbeviser. Siden 1. januar 2016 har alle kursusbeviser for førstehjælpsuddannelser gennemgået i regi af Dansk Førstehjælpsråd, været elektroniske.

Kursusbeviset indeholder kursistens navn, CPR-nr., dato for udstedelse, oplysninger om hvilke førstehjælpsuddannelser der er gennemgået, logo for udstedende organisation, instruktørens navn og instruktørnummer samt et bevis-ID der kan benyttes i forbindelse med validering af beviset i tvivlstilfælde.

Beviset vil være udstedt af én af de 13 organisationer der er medlem af eller har samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd. Organisationens logo vil fremgå af beviset.

Kursisten vil efter endt kursus modtage et link, hvorfra kursusbeviset kan hentes som PDF-fil og printes.

Kommunernes borgerservices, virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller andre interessenter kan efterfølgende validere kursusbeviset ved at tilgå adressen kursusbevis.førstehjælpsråd.dk og med bevis-ID kontrollere ægtheden af beviset.

Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser er kompetencegivende. Mange steder stilles der krav om at man har gennemført en af Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser som led i uddannelsesforløb, ansættelse i forskellige brancher, erhvervelse af kørekort eller lignende. Kursusbeviset dokumenterer at man har gennemgået en kompetencegivende førstehjælpsuddannelse, og derfor fremgår CPR-nummeret af beviserne der oprettes og lagres elektronisk.

Den elektroniske lagring betyder, at ikke bare kursisten, men også virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller andre hvor der måtte have et behov for at validere at en person har gennemgået en førstehjælpsuddannelse, kan fremsøge kursusbeviset elektronisk.

Ønsker man ikke at oplyse sit CPR-nummer kan dette undlades. Beviset vil så ikke længere kunne bruges som dokumentation hvor der kræves at man har gennemført en førstehjælpsuddannelse. Der er dog mulighed for, at udskrive et såkaldt delevenligt bevis uden CPR-nummer hvis man indtaster sit CPR.
Sådan gør du for at validere og/eller fremsøge et elektronisk bevis:
Klik på ‘Gå til "Er beviset gyldigt?"
Vælg om valideringskoden er på 16 eller 32 karakterer
Indtast bevis-ID
Du kan nu se om beviset eksisterer
Optræder der ikke et bevis, kan det skyldes at beviset er slettet af instruktøren eller at beviset ikke er validt. Kontakt da den udstedende organisation eller Dansk Førstehjælpsråd.