Opdateringsuddannelser

Opdateringsuddannelser er uddannelser der opdaterer og vedligeholder allerede indlærte kompetencer

Det er kun muligt at opdatere basisuddannelser. Tilvalgsuddannelser skal gennemføres på nu såfremt man ønsker at beholde kompetence for gennemført uddannelse.
Opdateringsuddannelser skal gennemføres efter maksimalt 24 måneder for at beholde kompetence for gennemførte basisuddannelser.
Opdatering hjstop apr21

Opdatering af Førstehjælp ved Hjertestop

Opdateringsuddannelsen repeterer og opdaterer tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop.
Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.
Varighed 180 minutter.
opdatlivred

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp

Opdateringsuddannelsen vedligeholder og opdaterer indholdet af basisuddannelsen Førstehjælp ved ulykker, men opdaterer desuden deltagerens kompetencer inden for en række livreddende førstehjælpstiltag, f.eks. fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, livstruende blødninger og livstruende forbrændinger.
Varighed 180 minutter.