Særtillæg

Særtillæg omhandler enkelte førstehjælpsemner. Særtillæg gennemføres som hovedregel kun i forbindelse med funktionsuddannelser
Særtillæg1

Særtillæg 1 - Førstehjælp ved ulykker, del 2

Særtillæg 1 omhandler bl.a. førstehjælpens hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted..
Varighed 90 minutter.
Særtillæg2

Særtillæg 2 - Førstehjælp ved akut opståede sygdomme

Særtillæg 2 sætter deltageren i stand til at handle ved visse akut opståede sygdomme, f.eks. store krampeanfald og astmaanfald
Varighed 60 minutter.
Særtillæg3

Særtillæg 3 - Førstehjælp ved livstruende blødninger

Særtillæg 3 sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger
Varighed 30 minutter.
Særtillæg4

Særtillæg 4 - Førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Særtillæg 4 sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger.
Varighed 30 minutter.
Særtillæg5

Særtillæg 5 - Førstehjælp ved store knoglebrud

Særtillæg 5 sætter deltageren i stand til at handle ved symptomer på knoglebrud på ben, nakke/ryg og bækken.
Varighed 30 minutter.
Særtillæg6

Særtillæg 6 - Førstehjælp for voksne der har ansvar for børn

Særtillæg 6 sætter deltageren i stand til at forebygge drukneulykker og foretage en korrekt fastspænding i bil.
Varighed 30 minutter.
Brrel apr 21

Særtillæg 7 - Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse

Særtillæg 7 sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp til typiske brancherelaterede skader og forebygge disse.
Varighed 60 minutter.
bevæghæmm

Særtillæg 8 - Førstehjælp til bevægelseshæmmede og ældre i flextrafik

Særtillæg 8 omhandler typiske førstehjælpssituationer som kan opstå ved transport af bevægelseshæmmede og i flextrafik.
Varighed 30 minutter.