Steps template

Text-image view template
November 20, 2017
Text-only template
November 20, 2017
Sådan gør du for at validere og/eller fremsøge et elektronisk bevis:
Optræder der ikke et bevis, kan det skyldes at beviset er slettet af instruktøren eller at beviset ikke er validt. Kontakt da den udstedende organisation eller Dansk Førstehjælpsråd.